În anul școlar 2016-2017 Școala Gimnazială Specială Caransebeș a continuat să desfășoare proiecte eTwinning coordonând proiectul ,, Digital citizenship- 3CS ( connect-create-combine ) https://twinspace.etwinning.net/29519/home

obținând Certificatul European de Caliatate EQL în acest proiect .


De asemenea a coordonat 4 proiecte educaționale incluse în CAEL și două proiecte educaționale incluse în CAEJ CS : Proiectul Diferiți, dar egali http://proiectdiferitidaregali.ning.com/ și Proiectul Copiii, colindele și biserica .


Obiectivul principal al Şcolii Speciale Caransebeş este ridicarea calităţii procesului formativ-terapeutic în concordanţă cu cerinţele Reformei şi asigurarea modernizării bazei materiale în vederea obţinerii de performanţe, ţinându-se cont de situaţia concretă din şcoală, de condiţiile comunităţii şi de mediul familial din care provin elevii.Orientarea educaţiei a evoluat în ultimele decenii, în mod considerabil, sub influenţa schimbărilor sociale fundamentale, de la simpla achiziţie de cunoştinţe (a şti) şi de formare a deprinderilor (a învăţa să faci), la dezvoltarea atitudinilor (a vrea să fii) şi a personalităţii, în întregul ei (a învăţa să fii împreună cu alţii) – toate aceste domenii concurând la potenţarea dezvoltării şi devenirii individului în cadrul societăţii (a învăţa să devii). Totodată, accentul strategic în procesul educaţional se mută de la punctual şi fragmentat (cunoştinţe, deprinderi, abilităţi izolate), la integrat, solistic şi emergent (competenţe personale şi sociale)


PDI Scolii . Director Profesor Psohopedagog Răileanu Eva.


In anul 2014 Scoala Gimnaziala este coordonatoarea proiectului Copiii, colindele si biserica inclus in CAEJ 2014 .


Școala Specială Caransebeș a organizat cu ocazia zilei de 1 Iunie o expoziție de artă și pictură cu lucrările realizate de elevi .
Acestea au fost expuse la Galeria de Artă ,, Corneliu Baba " din Caransebeș .